Popraw wyszczególnione pola...
AAA

PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ

2015-08-27

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony


na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 143,45 m2 w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej im. W. Stawiarskiego położonej w Bochni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 32 wraz z wyposażeniem, usytuowanej na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 4818/2 o pow. 0,0213 ha obj. KW Nr TR1O/00052871/7, nr 4818/19 o pow. 0,0569 obj. KW Nr TR1O/00057470/1 i nr 4819/36,
o pow. 0,3247 ha, obj. KW Nr TR1O/00064544/3, na okres 3 lat,
z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni.


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 2.000,00 zł netto

Miesięczny czynsz będzie powiększony o obowiązującą stawkę podatku VAT w przypadku, gdy Wynajmujący stanie się płatnikiem podatku VAT.

Wadium: 6.000,00 zł.

Czynsz najmu podlegał będzie corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS corocznie, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny.

Przetarg odbędzie się 15.09.2015 r. o godz. 1100 w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, ul. Parkowa 3, w Sali Konferencyjnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

 • wpłacenie wadium na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni nr konta 38 1240 1431 1111 0010 1002 1148 prowadzony przez Bank PKO S.A. I Oddział w Krakowie Filia nr 1 w Bochni, w takim terminie, aby na dzień przed przetargiem wpłata znajdowała się na rachunku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni

 • podpisanie regulaminu przetargu.

Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa cywilno-prawna.

Uchylenie się oferenta, który przetarg wygra od zawarcia umowy powoduje przepadek

wadium.


Dodatkowych informacji o przetargu udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /sekretariat/ tel. 14 612 25 40, e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl


REGULAMIN PRZETARGU  (kliknij tutaj)

UMOWA NAJMU (kliknij tutaj)
Rozgrywki

 • PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN

  PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN

  II liga mężczyzn i III liga seniorów

 • 2 liga koszykówki kobiet

  2 liga koszykówki kobiet

 • LIGA JUDO

  LIGA JUDO

 • Szkolna Liga Szachowa

  Szkolna Liga Szachowa

 • Mała Bocheńska Liga Piłki Ręcznej

  Mała Bocheńska Liga Piłki Ręcznej

  Sezon 2017/2018

Turnieje, imprezy

 • X Bieg Papieski

  X Bieg Papieski

  16 października 2017 r.

 • IX Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcząt, Bochnia CUP 2018

  IX Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcząt, Bochnia CUP 2018

  Bochnia CUP; 22-25 lutego 2018 r.

 • XX Międzynarodowy Turniej Judo - International Judo Tournament

  XX Międzynarodowy Turniej Judo - International Judo Tournament

  Kopalnia Soli - Salt Mine; 17-18 czerwca (June) 2017 r.

 • XXIV Memoriałowy Bieg Majora Bacy

  XXIV Memoriałowy Bieg Majora Bacy

  6 sierpnia 2017 r.

 • II Turniej Siatkówki im. Czesława Kumorka

  II Turniej Siatkówki im. Czesława Kumorka

  07.10.2017 r.