Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Z DNIA 16 października 2015 r.2015-10-20

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Z DNIA 16 października 2015 r.

na najem pomieszczeń w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej

przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 32 w Bochni

1. Przedmiotem przetargu był najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 143,45 m2 w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 32 w Bochni, usytuowanych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 4818/2 o pow. 0,0213 ha obj. KW Nr TR1O/00052871/7, nr 4818/19 o pow. 0,0569 obj. KW Nr TR1O/00057470/1 i nr 4819/36, o pow. 0,3247 ha, obj. KW Nr TR1O/00064544/3, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni.

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 1.600,00 zł netto.

3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.