Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU2015-09-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczonyna wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 143,45 m2 w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej im. W. Stawiarskiego położonej w Bochni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 32 wraz z wyposażeniem, usytuowanej na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 4818/2 o pow. 0,0213 ha obj. KW Nr TR1O/00052871/7, nr 4818/19 o pow. 0,0569 obj. KW Nr TR1O/00057470/1 i nr 4819/36,
o pow. 0,3247 ha, obj. KW Nr TR1O/00064544/3, na okres 3 lat,
z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni.


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 1.600,00 zł netto

Miesięczny czynsz będzie powiększony o obowiązującą stawkę podatku VAT w przypadku, gdy Wynajmujący stanie się płatnikiem podatku VAT.

Wadium: 4.800,00 zł.

Czynsz najmu podlegał będzie corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS corocznie, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny.

Przetarg odbędzie się 16.10.2015 r. o godz. 1100 w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, ul. Parkowa 3, w Sali Konferencyjnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa cywilno-prawna.

Uchylenie się oferenta, który przetarg wygra od zawarcia umowy powoduje przepadek

wadium.


Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 15.09.2015 r.


Dodatkowych informacji o przetargu udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /sekretariat/ tel. 14 612 25 40, e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl


REGULAMIN (kliknij tutaj)
UMOWA NAJEM SIŁOWNIA (kliknij tutaj)