Aktualności

Powstała Bocheńska Liga Turniejowa Piłki Nożnej Dzieci !2017-05-04

W wyniku współpracy lokalnych szkółek piłkarskich: S.P.N. Fair Play, ABC Futbolu, Zostań Piłkarzem, Żaczki Nowy Wiśnicz oraz sekcji piłki nożnej MOSiR Bochnia powstała nowa inicjatywa: Bocheńska Liga Turniejowa Piłki Nożnej Dzieci.

abc_liga_logobia__e2_OSTATECZNE

Pierwsza edycja turnieju zostanie rozegrana już w maju 2017 r.

Rozgrywki „Ligi Turniejowej” będą następowały cyklicznie w poszczególnych kategoriach wiekowych (orlik, żak, skrzat). Finalnym produktem tej współpracy ma być powołanie w przyszłości reprezentacji „Ligi Turniejowej”.

W skład reprezentacji wchodzić będą najlepsi zawodnicy
z w/w szkółek osobno w każdym roczniku (czyli rep. 2009, rep. 2008, rep. 2007, rep. 2006). Grupy te będą wspólnie przygotowywane do gry. W sumie podmioty zaangażowane w tę inicjatywę dysponują grupą około 600 dzieci, trenujących na 14 obiektach sportowych w Bochni i okolicy. Tak duża liczba trenujących dzieci pozwoli z powodzeniem na wyłonienie grupy najlepszych zawodników, którzy będą przygotowani na rywalizację w turniejach ogólnopolskich.

Współpraca szkółek piłkarskich ma na celu podniesienie poziomu szkolenia dzieci na terenie Ziemi Bocheńskiej poprzez rywalizację w utworzonej specjalnie w tym celu w/w „Lidze Turniejowej”. Natomiast wyłonienie reprezentacji w poszczególnych rocznikach stworzy wyróżniającym się zawodnikom szkółek możliwość konfrontacji z najlepszymi.

Udział w powyższym przedsięwzięciu pozwoli dzieciom zdobywać umiejętności techniczno-taktyczne na coraz wyższym poziomie oraz doświadczać zdrowej rywalizacji już od najmłodszych lat. W efekcie liczymy na podniesienie poziomu szkolenia oraz przygotowanie bardziej doświadczonych zawodników. W perspektywie czasu pozwoli to wychowankom, będącym już dojrzałymi zawodnikami, na osiągnięcie lepszych wyników sportowych i być może kariery zawodowej.

Z drugiej strony taka współpraca lokalnych szkółek piłkarskich przyczyni się do weryfikacji poziomu i metod szkolenia, a powołania dzieci z poszczególnych szkółek do reprezentacji mogą wpływać mobilizująco nie tylko na zawodników, ale i na poszczególnych trenerów.