Aktualności

Turniej Szachów Błyskawicznych2012-08-06

           W ramach imprez sportowych, towarzyszących Memoriałowi Majora Bacy, 5 sierpnia w świetlicy OSP Chodenice odbył się Turniej Szachów Błyskawicznych.

Turniej przeprowadzono systemem kołowym (tj. każdy z każdym), a czas na rozegranie partii wynosił 10 minut dla zawodnika. W turnieju brało udział 16 zawodników.

Wyniki:
I miejsce Michał Mirski 14,5 pkt.
II miejsce Jacek Tyrka 13,5 pkt.
III miejsce Karol Marzec 12,5 pkt.
IV miejsce Bogdan Kosturkiewicz 11,5 pkt.
V miejsce Krzysztof Sowiński 10 pkt.

Turniej przebiegał w bardzo sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Krótkie wspomnienie o mojarze Bacy wygłosił prowadzący turniej E. Dorociński.